Eregalerij Boxtelse gesneuvelden Tweede Wereldoorlog

 Oproep foto’s gesneuvelden voor expositie ‘Boxtel in oorlogstijd 40-44’

 

OPROEP
In 2019 is het 75 jaar geleden dat in Brabant een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Boxtel werd bevrijd in oktober 1944. Tegen deze achtergrond verzorgt Museum Boxtel (MUBO) van 31 augustus tot en met 3 november 2019 een expositie over Boxtel in oorlogstijd 1940-1944. Voor de expositie wordt een eregalerij voorbereid vanuit Boxtel afkomstige gesneuvelde militairen, omgekomen verzetsstrijders en geëxecuteerde burgers. MUBO doet een oproep om portretfoto’s van Boxtelse gesneuvelden aan het museum ter beschikking te willen stellen.

Criteria
Voor de selectie van oorlogsslachtoffers in de eregalerij is een aantal criteria opgesteld. Tot de doelgroep voor de eregalerij, worden Boxtelaren gerekend die tijdens de Tweede Wereldoorlog als militair of verzetsstrijder zijn omgekomen voor de Nederlandse vrijheid; die zijn geëxecuteerd door een vijandelijke mogendheid na feitelijke of vermeende verzetsactiviteiten of die zijn omgekomen bij de verdediging van Nederlands-Indië tegen de Japanse bezetting. Het gaat dus om een militair, een verzetsstrijder of een geëxecuteerde burger.

Omgekomen Boxtelaren
Op grond van de genoemde criteria zijn 26 omgekomen Boxtelaren geselecteerd.
Dat zijn (met jaar van geboorte en overlijden): Antoon van den Akker (1908-1940), Johannes Mallens (1908-1940), Hendrik Steenbakkers (1904-1940), Everard Traa (1904-1940), Cornelis Bullens (1909-1940), Johan Flint (1915-1940), Henk Timmermans (1918-1940), Arnold van den Broek (1911-1942), Ben Buunk (1917-1945), Johannes Dane (1907-1944), Peter Kamphorst (1894-1944), Petrus van Kuijk (1917-1942), Johannes Schouten (1899-1942), Joseph Steer (1906-1945), Antonius Bullens (1911-1943), Cornelis de Hond (1910-1943), Antonie Maas (1916-1944), Leonardus de Groot (1902-1945), Hein van Aken (1917-1944), Toon van der Meijden (1911-1944), Wim van Roosmalen (1897-1945), Gijs Schellen (1898-1944), Frans Bekers (1919-1944), Cornelis van de Sande (1923-1944), David Sonnenberg (1922-1945) en Adrianus Notten (1919-1945).

Oproep portretfoto
Voor de presentatie van de eregalerij is MUBO op zoek naar portretfoto’s. MUBO doet dan ook een oproep aan nabestaanden om een (portret)foto van de genoemde personen ter beschikking te willen stellen. Beschikt u over een of meerdere foto’s en bent u bereid om die tijdelijk aan het museum af te staan, dan kunt u dat kenbaar maken via email op info@muboboxtel.nl of telefonisch bij Willem van Vossen op 06-16041898. Het is de bedoeling om van iedere foto een digitale versie te maken via een scan of een foto van de foto, zodat die op groot formaat kan worden getoond in de expositie met bijbehorende naam en informatie over de gesneuvelde persoon. MUBO zal na ontvangst van uw bericht contact met u opnemen om dan nadere afspraken te maken over het ter beschikking stellen van de foto en de digitalisering ervan. Natuurlijk sluit MUBO met u altijd een tijdelijke bruikleenovereenkomst, zodat er geen misverstanden ontstaan over de door u aangeleverde foto. Het museum rekent op u en hoopt natuurlijk op een hoge respons. Boxtel in oorlogstijd