Bestuurswijzigingen Museum Boxtel

Bij Museum Boxtel (MUBO) hebben per 1 oktober wijzigingen plaatsgevonden in het bestuur en in de raad van toezicht. Maria Voets heeft haar voorzitterschap in het bestuur overgedragen aan Willem van Vossen, waarop zijn functie van secretaris is vervuld door Rob Margry. De functie van penningmeester blijft nog eens vier jaar in handen van Hans van Dijk. Maria Voets blijft betrokken bij MUBO als algemeen bestuurslid in de raad van toezicht. Daarbij is ook Ton Jonkers toegetreden. Hij vervult de vacature namens het Gilde Sint Barbara en Sint Joris. Deze vacature is ontstaan door het overlijden van hoofdman Jacques Habraken begin dit jaar.

Maria Voets is teruggetreden als voorzitter. In deze functie sinds 1 februari 2016 heeft zij haar inzet als MUBO-vrijwilliger steeds kunnen combineren met haar professionele werkzaamheden. Nu haar fulltime baan als voorzittend directeur van het Breda College een steeds intensiever karakter heeft gekregen, bemerkt zij helaas dat ze de verplichtingen van het MUBO-voorzitterschap niet meer voldoende kan nakomen.

Bestuur en raad van toezicht hebben gekozen voor Willem van Vossen als nieuwe voorzitter. Hij is vanaf de start van MUBO als secretaris betrokken bij de bestuurlijke bezigheden en heeft een uitstekend contact met de vrijwilligers. Willem neemt het voorzitterschap op zich voor vier jaar.
Door deze keuze is de functie van secretaris vrijgekomen en heeft Rob Margry deze functie van Willem overgenomen. Rob is al enige tijd in het bestuur actief betrokken. Het zal natuurlijk tijd vergen om tot een goede afstemming van werkzaamheden te komen tussen Rob en Willem. Hans van Dijk heeft zijn penningmeesterschap verlengd voor een tweede termijn van vier jaar.

In de komende periode zal worden gezocht naar uitbreiding van het bestuur met twee nieuwe bestuursleden. Hierbij wordt met name gedacht aan invulling van taken met betrekking tot ontwikkeling van educatieprojecten en bedrijfsvoering van de MUBO-huisvesting.

Bestuur en raad van toezicht MUBO