Museum Boxtel verguld met schilderij van Janus Bressers

Welkome aanvulling op bestaande collectie met hedendaagse kunst

‘Uit rijden’ heet het met olieverf geschilderde doek van boer en schilder Janus Bressers uit Liempde. Henk IJsseldijk uit Boxtel heeft dit schilderij onlangs in langdurige bruikleen gegeven aan MUBO. Het doek behoort tot de hedendaagse kunst en tot de stroming van naïeve kunst. Het MUBO-bestuur ziet deze aanwinst als een belangrijke aanvulling op de groeiende collectie van schilderijen. Momenteel bezit MUBO meer dan vijftig schilderijen van diverse kunstenaars.

Henk IJsseldijk heeft het schilderij gekocht in 1980 in het kader van de toen lopende actie ‘Red de Toren’ van de Sint Petruskerk in Boxtel. De daartoe opgerichte Stichting had tot doel geld in te zamelen voor herstel en behoud van de toren. Janus Bressers heeft het schilderij toen als prijs beschikbaar gesteld voor de actie. Janus vroeg overigens nooit geld voor zijn doeken, maar gaf ze weg aan zijn kinderen, vrienden en kennissen.

De schatkamer van MUBO
De afgelopen jaren heeft MUBO veel objecten als schenking of in langdurige bruikleen verkregen. Veel van die objecten liggen nu in depot. Om het toch voor het publiek toegankelijk te maken, organiseert MUBO begin 2020 de expositie ‘De schatkamer van MUBO’, met vele belangrijke depotstukken. Het schilderij van Janus Bressers maakt daarvan onderdeel uit.

 

Janus Bressers
Janus Bressers (1910-1998) is pas gaan schilderen op 63-jarige leeftijd. Als dertienjarige jongen werkt hij al bij een boer als landarbeider.  Door het fysiek zware leven wordt hij ziek. Hij lijdt veel pijn en slikt veel pijnstillers. Als afleiding begint hij spontaan te schilderen. Hij spreekt dan de woorden (quote uit ‘De Panorama’ van 1983): ‘als ik schilder voel ik niets en als je niets voelt en jezelf vergeet, wordt je vanzelf beter’.

‘Boek van zijn leven’
Janus Bressers heeft ongeveer 125 schilderijen gemaakt. Hiervan zijn er nog zestig over, waarvan de meeste in handen zijn van Wim, een van zijn twaalf kinderen. Als onderwerp van zijn kunst, kiest Janus Bressers zijn leven als boerenknecht. Hij toont het werk op het land en in het bos, de dieren, de Dommel, het dorp, enz. ‘Zijn schilderijen vormen het boek van zijn leven’, aldus zijn zoon Wim. In aanvang krijgt Janus geen erkenning van mensen uit zijn dorp. Maar eenmaal in contact met de kunstwereld, wordt zijn werk op waarde geschat. Zelfs de internationaal vermaarde schilder Leon Adriaans (1944-2004) laat zich inspireren door Janus Bressers.