Wat wil MUBO?

Missie: Verspreiding van cultureel erfgoed en moderne kunst onder een zo groot mogelijk publiek onder het motto ‘Boxtel zien en beleven’. Visie: Spil in het museale veld in Boxtel door samenwerking met alle lokale musea en culturele instellingen. Doel: Vergroten van kennis over en betrokkenheid met erfgoed en moderne kunst door de vaste expositie (Canon van Boxtel), wisselexposities, educatieprojecten en lezingen.

CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP
Naast onze culturele en maatschappelijke visie zoals eerder aangegeven, heeft het bestuur cultureel ondernemerschap hoog in het vaandel staan. Centraal daarin is het zoeken naar nieuwe kansen en mogelijkheden. Het MUBO moet meer zijn dan alleen het ontsluiten van een collectie. MUBO wil zich positioneren als een ontmoetingsplek van beleving, mikkend op een zo breed mogelijke participatie. Het gaat hierbij om intensivering en uitbreiding van samenwerking met andere partners in het veld van kunst, cultuur en educatie.

AANBOREN
Belangrijk is dat culturele ideeën worden omgezet in financiële opbrengsten. Hierbij hoort ook het aanboren van verschillende financieringsbronnen. Naast de klassieke inkomsten van entreegelden, wordt ook ingezet op intensivering en uitbreiding van inkomsten uit:

  • Exploitatie van diensten (bijv. zaalhuur);
  • Sponsoring en cofinanciering door ondernemers, winkeliers en bedrijfsleven;
  • Donaties particulieren;
  • Crowdfunding van projecten;
  • Museumwinkel;
  • Mecenaten;
  • Subsidiefondsen.

In 2014 zijn de eerste inspanningen gedaan en niet zonder succes. Het kost echter tijd om dit gewenste businessmodel ten volle te gaan benutten en te realiseren. Gezien ons jonge bestaan zal dit zijn beslag moeten krijgen in de komende jaren.

 

Museum Boxtel (MUBO)

Baroniestraat 18
5281 JE Boxtel
Postbus 84
5281 JD Boxtel
(0411) 607 551
info@muboboxtel.nl

 

 

Openingstijden

Elke zaterdag en zondag van:
13.00-17.00 uur
Ook geopend: tweede paasdag, tweede pinksterdag en tweede kerstdag
Gesloten: eerste paasdag, eerste pinksterdag, eerste kerstdag, oudjaarsdag, nieuwjaarsdag
Rondleidingen voor groepen op afspraak (ook op werkdagen)
Voor meer info, kijk op bezoekersinfo.

 

 

Entree

De entreeprijs voor volwassenen is € 4
Voor kinderen van 12 jaar en ouder € 2.
Voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis, mits onder begeleiding van een volwassene.

Exposities: € 4
Lezingen: € 5

Voor meer info, kijk op bezoekersinfo.

MUBO maakt geen gebruik van de museumkaart
PIN betaling is niet mogelijk