Wat wil MUBO?

Missie

Verspreiding van cultureel erfgoed en moderne kunst onder een zo groot mogelijk publiek onder het motto ‘Boxtel zien en beleven’.


Visie

Spil in het museale veld in Boxtel door samenwerking met alle lokale musea en culturele instellingen.


Doel

Vergroten van kennis over en betrokkenheid met erfgoed en moderne kunst door de vaste expositie (Canon van Boxtel), wisselexposities, educatieprojecten en lezingen.

Cultureel ondernemerschap

Het bestuur heeft cultureel ondernemerschap hoog in het vaandel staan. Centraal daarin staat het zoeken naar nieuwe kansen en mogelijkheden. MUBO moet meer zijn dan alleen het ontsluiten van een collectie. MUBO wil zich positioneren als een ontmoetingsplek van beleving, mikkend op een zo breed mogelijke participatie. Het gaat hierbij om intensivering en uitbreiding van samenwerking met andere partners in het veld van kunst, cultuur en educatie. Belangrijk is dat culturele ideeën worden omgezet in financiële opbrengsten. Hierbij hoort ook het aanboren van verschillende financieringsbronnen.
Naast de klassieke inkomsten van entreegelden, wordt ook ingezet op intensivering en uitbreiding van inkomsten uit:
– exploitatie van diensten (bijv. zaalhuur);
– sponsoring en co-financiering door ondernemers,
winkeliers en bedrijfsleven;
– donaties particulieren;
– crowdfunding van projecten;
– museumwinkel;
– mecenaten;
– subsidiefondsen.

Museum Boxtel (MUBO)

Baroniestraat 18
5281 JE Boxtel
Postbus 84
5281 JD Boxtel
(0411) 607 551

Openingstijden

Alle zaterdagen en zondagen van 13.00 – 17.00 uur, maar ook op tweede kerstdag, tweede paasdag en tweede pinksterdag. Gesloten op eerste kerstdag, oudejaarsdag, nieuwjaarsdag, eerste paasdag en eerste pinksterdag.

Voor meer informatie, kijk op Bezoekersinformatie

Entree

Volwassenen: € 5 (met museumkaart gratis)
Kinderen 12 jaar en ouder: € 2 (met museumkaart gratis)
Kinderen tot 12 jaar: gratis, mits
onder begeleiding van een volwassene

Rondleidingen: € 7 (met museumkaart € 4)
Lezingen: € 6 (met
museumkaart € 3)

Voor meer informatie, kijk op Bezoekersinformatie

MUBO maakt gebruik van de museumkaart
PIN betaling is mogelijk