Wat wil MUBO?

Missie

Verspreiding van cultureel erfgoed en moderne kunst onder een zo groot mogelijk publiek onder het motto ‘Boxtel zien en beleven’.


Visie

Spil in het museale veld in Boxtel door samenwerking met alle lokale musea en culturele instellingen.


Doel

Vergroten van kennis over en betrokkenheid met erfgoed en moderne kunst door de vaste expositie (Canon van Boxtel), wisselexposities, educatieprojecten en lezingen.

Cultureel ondernemerschap

Het bestuur heeft cultureel ondernemerschap hoog in het vaandel staan. Centraal daarin staat het zoeken naar nieuwe kansen en mogelijkheden. MUBO moet meer zijn dan alleen het ontsluiten van een collectie. MUBO wil zich positioneren als een ontmoetingsplek van beleving, mikkend op een zo breed mogelijke participatie. Het gaat hierbij om intensivering en uitbreiding van samenwerking met andere partners in het veld van kunst, cultuur en educatie. Belangrijk is dat culturele ideeën worden omgezet in financiële opbrengsten. Hierbij hoort ook het aanboren van verschillende financieringsbronnen.
Naast de klassieke inkomsten van entreegelden, wordt ook ingezet op intensivering en uitbreiding van inkomsten uit:
– exploitatie van diensten (bijv. zaalhuur);
– sponsoring en co-financiering door ondernemers,
winkeliers en bedrijfsleven;
– donaties particulieren;
– crowdfunding van projecten;
– museumwinkel;
– mecenaten;
– subsidiefondsen.

Museum Boxtel

Baroniestraat 18
5281 JE Boxtel
Postbus 84
5280 AB Boxtel
(0411) 607 551
info@muboboxtel.nl

Openingstijden

Elke zaterdag en zondag van:
13.00-17.00 uur
Ook geopend: tweede paasdag, tweede pinksterdag en tweede kerstdag
Gesloten: eerste paasdag, eerste pinksterdag, eerste kerstdag, oudjaarsdag, nieuwjaarsdag
Rondleidingen voor groepen op afspraak (ook op werkdagen)
Voor meer info, kijk op bezoekersinfo

 

 

 

 

Entreeprijzen

Entreeprijzen exposities
Volwassenen € 4 p.p.
Kinderen 12-18 jaar € 2 p.p.
Kinderen tot 12 jaar gratis en alleen onder begeleiding.
Museumkaart geldig
PIN betaling is mogelijk

Entreeprijzen rondleidingen en lezingen
Volwassenen € 5 p.p.
Kinderen 12-18 jaar € 2 p.p.
Kinderen tot 12 jaar gratis en alleen onder begeleiding
Met museumkaart € 2 p.p.
PIN betaling is mogelijk

Voor meer info, kijk op bezoekersinfo