Wie zijn wij?

Museum Boxtel (MUBO) is statutair opgericht op 23 augustus 2012. Na ruim anderhalf jaar van intensieve voorbereiding door meer dan vijftig vrijwilligers en met medewerking van de gemeente Boxtel, heeft het MUBO op 16 maart 2014 haar deuren geopend voor publiek.


Volwaardig museum

Als jong museum zijn wij nog steeds in ontwikkeling. Onze energie is er de komende jaren dan ook op gericht om MUBO tot een volwaardig museum uit te bouwen, de kwaliteit van het museum blijvend te verbeteren en de basistaken van het museum te professionaliseren. Velen hebben MUBO al weten te vinden. Niet alleen bezoekers, maar ook partijen uit het onderwijs en uit de culturele sector om met elkaar samen te werken, kansen te benutten en culturele projecten op te zetten.


Het bestuur

MUBO wordt geleid door een bestuur en een raad van toezicht. Op deze pagina ziet u een overzicht van de samenstelling, bestuursfuncties en nevenfuncties van alle bestuursleden.

 

 

Vrijwilligersorganisatie

MUBO is een 100% vrijwilligersorganisatie. Meer informatie over dit onderwerp, kunt u vinden op de pagina Vrijwilligers.


Activiteiten

MUBO is een uniek museum in Boxtel dat als enige de geschiedenis van Boxtel vertelt aan de hand van de Canon van Boxtel en daarmee het historisch erfgoed waarborgt en exposeert. Daarmee levert het een bijdrage aan het historisch besef van de Boxtelse bevolking in het algemeen en via educatie aan het onderwijs in het bijzonder. Naast onze vaste expositie (Canon van Boxtel) organiseert het MUBO ook:
Wisselexposities
Lezingen
Rondleidingen
Workshops
Educatieprojecten

 

Overzicht

Bestuur

Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties
Maria Voets voorzitter

secretaris bestuur Stichting Museum Canonije in Boxtel

bestuurslid Brede Basisscholen Boxtel

Willem van Vossen secretaris lid werkgroep historie De Kleine Aarde in Boxtel
Hans van Dijk penningmeester geen
Rob Margry algemeen bestuurslid

secretaris bestuur Stichting Dommeltheater in Boxtel

secretaris bestuur Stichting Klassiek op De Dommel in Boxtel

Raad van Toezicht

Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties
Jan van Homelen voorzitter

voorzitter bezwarencommissie Waterschap De Dommel in Boxtel

voorzitter Personele kamer Waterschap Aa en Maas in Den Bosch en Waterschap Brabantse Delta in Breda

voorzitter Stichting Milieuhinder Woonomgeving in Noord-Brabant

voorzitter Stichting Beheer Kasteel Stapelen in Boxtel

voorzitter kring oud-burgemeesters regio Oost-Brabant

bestuurslid Assumptie Stichting Nederland

Hanneke van der Eerden algemeen bestuurslid geen
Jacques Habraken algemeen bestuurslid

hoofdman schuttersgilde Sint-Barbara en Sint-Joris Boxtel

vrijwillige ouderenadviseur rondom de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor de Katholieke Ouderen Bond (KBO)

 

Museum Boxtel

Baroniestraat 18
5281 JE Boxtel
Postbus 84
5280 AB Boxtel
(0411) 607 551
info@muboboxtel.nl

Openingstijden

Elke zaterdag en zondag van:
13.00-17.00 uur
Ook geopend: tweede paasdag, tweede pinksterdag en tweede kerstdag
Gesloten: eerste paasdag, eerste pinksterdag, eerste kerstdag, oudjaarsdag, nieuwjaarsdag
Rondleidingen voor groepen op afspraak (ook op werkdagen)
Voor meer info, kijk op bezoekersinfo.

 

 

 

 

Entreeprijzen

Entreeprijzen exposities
Volwassenen € 4 per persoon
Kinderen van 12 tot 18 jaar € 2
Kinderen tot 12 jaar gratis en alleen onder begeleiding.
MUBO maakt geen gebruik van de museumkaart
PIN betaling is niet mogelijk

Entreeprijzen rondleidingen en lezingen
Volwassenen € 5 per persoon
Kinderen van 12 tot 18 jaar € 2
Kinderen tot 12 jaar gratis en alleen onder begeleiding.
MUBO maakt geen gebruik van de museumkaart
PIN betaling is niet mogelijk

Voor meer info, kijk op bezoekersinfo.