Wie zijn wij?

Museum Boxtel (MUBO) is statutair opgericht op 23 augustus 2012. Na ruim anderhalf jaar van intensieve voorbereiding door meer dan vijftig vrijwilligers en met medewerking van de gemeente Boxtel, heeft het MUBO op 16 maart 2014 haar deuren geopend voor publiek.

Volwaardig museum

Als jong museum zijn wij nog steeds in ontwikkeling. Onze energie is er de komende jaren dan ook op gericht om MUBO tot een volwaardig museum uit te bouwen, de kwaliteit van het museum blijvend te verbeteren en de basistaken van het museum te professionaliseren. Velen hebben MUBO al weten te vinden. Niet alleen bezoekers, maar ook partijen uit het onderwijs en uit de culturele sector om met elkaar samen te werken, kansen te benutten en culturele projecten op te zetten.

Bestuur en raad van toezicht

MUBO wordt geleid door een bestuur en een raad van toezicht. Hieronder ziet u de namen en de functies en nevenfuncties van de bestuursleden en van de leden van de raad van toezicht.

 

Vrijwilligersorganisatie

MUBO is een 100% vrijwilligersorganisatie. Meer informatie over dit onderwerp, kunt u vinden op de pagina Vrijwilligers.

Activiteiten

MUBO is een uniek museum in Boxtel dat als enige de geschiedenis van Boxtel vertelt aan de hand van de Canon van Boxtel en daarmee het historisch erfgoed waarborgt en exposeert. Daarmee levert het een bijdrage aan het historisch besef van de Boxtelse bevolking in het algemeen en via educatie aan het onderwijs in het bijzonder. Naast onze vaste expositie (Canon van Boxtel) organiseert het MUBO ook:
Wisselexposities;
Lezingen;
Rondleidingen;
Workshops;
Educatieprojecten.

Bestuur per 1 oktober 2020

Willem van Vossen, voorzitter. Nevenfunctie: lid werkgroep historie De Kleine Aarde in Boxtel
Rob Margry, secretaris. Nevenfuncties: secretaris bestuur in: Stichting Dommeltheater in Boxtel en in Stichting Klassiek
op De Dommel in Boxtel
Hans van Dijk, penningmeester
Cees Meijs, algemeen bestuurslid huisvesting (per 1 januari 2021)

Raad van toezicht per 1 oktober 2020

Jan van Homelen, voorzitter. Nevenfuncties, voorzitter in: bezwarencommissie Waterschap De Dommel in Boxtel; Personele kamer Waterschap Aa en Maas in Den Bosch en Waterschap Brabantse Delta in Breda; Stichting Milieuhinder Woonomgeving in Noord-Brabant; Stichting Beheer Kasteel Stapelen in Boxtel; kring oud-burgemeesters regio Oost-Brabant;
bestuurslid Assumptie Stichting Nederland.
Hanneke van de Eerden, algemeen bestuurslid
Maria Voets, algemeen bestuurslid. Nevenfunctie: secretaris bestuur Stichting Canonije in Boxtel;
bestuurslid Brede Basisscholen Boxtel.
Ton Jonkers, algemeen bestuurslid

Museum Boxtel (MUBO)

Baroniestraat 18
5281 JE Boxtel
Postbus 84
5281 JD Boxtel
(0411) 607 551

Openingstijden

Alle zaterdagen en zondagen van 13.00 – 17.00 uur, maar ook op tweede kerstdag, tweede paasdag en tweede pinksterdag. Gesloten op eerste kerstdag, oudejaarsdag, nieuwjaarsdag, eerste paasdag en eerste pinksterdag.

Voor meer informatie, kijk op Bezoekersinformatie

Entree

Volwassenen: € 4 (met museumkaart gratis)
Kinderen 12 jaar en ouder: € 2 (met museumkaart gratis)
Kinderen tot 12 jaar: gratis, mits
onder begeleiding van een volwassene

Rondleidingen: € 5 (met museumkaart € 2)
Lezingen: € 6 (met
museumkaart € 3)

Voor meer informatie, kijk op Bezoekersinformatie

MUBO maakt gebruik van de museumkaart
PIN betaling is mogelijk