Vaste collectie

Canon van Boxtel

De start van MUBO is begonnen met het samenbrengen van bestaande collecties van de stichting Hendrik Verhees, de stichting Piet Dorenbosch, het Gilde Sint-Barbara & Sint-Joris en de devotionalia van Gaudete. De culturele en maatschappelijke visie was, om deze vier uiteenlopende collecties te integreren in één museum en er één verhaal van te schrijven. Gaandeweg is deze visie doorontwikkeld naar het vertellen van de geschiedenis van Boxtel vanaf de Prehistorie tot en met de Moderne Tijd door middel van de Canon van Boxtel. De vier eerder genoemde collecties maken hiervan inmiddels onderdeel uit.

De Canon van Boxtel bestaat inmiddels uit 49 vensters. Daarmee komen de belangrijkste gebeurtenissen, personen, voorwerpen en kunstwerken in Boxtel in het MUBO aan bod. In samenwerking met deskundigen van o.a. de Heemkunde Boxtel zijn de vensters geselecteerd. Deze zijn verbeeld en verwoord in onze vaste expositie, die is te zien op de eerste en tweede verdieping van het museum. Hieronder ziet u de Canon van Boxtel in afzonderlijke vensters. Wanneer u met de muis naar een afbeelding gaat, verschijnt een jaartal en de titel van dat venster. Als u op de afbeelding klikt, treft u daar de bijbehorende tekst aan.

1800 voor Christus - grafheuvel
1288 Willem II van Boxtel
Heilig Bloedwonder
Onderdrukking
Slag om Boxtel
Stoomwasserij
Station Boxtel
Jan Kruijssen
Duinendaal Zusters JMJ
 Landbouwwinterschool in NL
Houten wielerbaan
Bedrijventerrein Ladonk
Moskee
50 na Christus
1293 Kasteel Stapelen
Sint-Barbara Gilde
Sint-Petruskerk in verval
Godsdienstvrijheid
Damastweverij
Sigarenmakerij
Toon Ninaber van Eijben
1908 - Boxtel's Harmonie & Gildenbonds Harmonie
Wapenstilstand WO1
Airbornes in de Kampina
De Kleine Aarde

Boxtel
Gebouwen
Religie
Verenigingen
Kunst
Belangrijke personen
Oorlog
Nijverheid en industrie
Onderwijs en Zorg

1050
1293 Sint-Petrusbasiliek
Zusters Clarissen
Schuurkerk op de Burgakker
Redoute Konijnenberg
Waterschap De Dommel
Elektriciteitscentrale
1901 - Heilig Hartkerk
Herenhuis dokter Hoek
Overstroming Fellenoord
Jas de Keistamper
1994
1100
Rijksheerlijkheid
Negen Kanunniken
Hendrik Verhees
Kasterense watermolen
Eerste gasfabriek
Pierre Janssen
Piet Dorenbosch
Kweekschool Zusters Ursulinen
Watertoren
Kunstenaar Frans Bank
Fusie Boxtel - Liempde

Museum Boxtel (MUBO)

Baroniestraat 18
5281 JE Boxtel
Postbus 84
5281 JD Boxtel
(0411) 607 551

Openingstijden

Alle zaterdagen en zondagen van 13.00 – 17.00 uur, maar ook op tweede kerstdag, tweede paasdag en tweede pinksterdag. Gesloten op eerste kerstdag, oudejaarsdag, nieuwjaarsdag, eerste paasdag en eerste pinksterdag.

Voor meer informatie, kijk op Bezoekersinformatie

Entree

Volwassenen: € 5 (met museumkaart gratis)
Kinderen 12 jaar en ouder: € 2 (met museumkaart gratis)
Kinderen tot 12 jaar: gratis, mits
onder begeleiding van een volwassene

Rondleidingen: € 7 (met museumkaart € 4)
Lezingen: € 6 (met
museumkaart € 3)

Voor meer informatie, kijk op Bezoekersinformatie

MUBO maakt gebruik van de museumkaart
PIN betaling is mogelijk